Expertenpanel: Risk Management by Trends

Gedurende de maand augustus 2018 gingen in totaal 477 bedrijven failliet in België en dikwijls ligt een foutief beheer van allerlei risico’s aan de basis. Risicobeheer is dus een cruciaal middel om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Met deze cijfers in de hand, werd de cross-mediale campagne Risk Management gelanceerd. Een interessante inkijk in de risico’s met welke een bedrijf in aanraking kan komen en de relevante oplossingen voor deze uitdagingen. Via de campagne willen we doeltreffende antwoorden bieden aan werkgevers en beslissingshoofden van bedrijven, maar ook aan risk managers zelf.

 

Wanneer en waar wordt de campagne gepubliceerd?

De campagne zal op 20 december 2018 als themabijlage bij Trends Magazine verschijnen en online op het platform www.iedereenonderneemt.be. Momenteel sta ik ook in contact met Easyfairs voor extra distributie op de Worksafe, Maintenance en M+R beurs te Antwerp Expo. Niet onbelangrijk: Trends heeft het voorbije jaar 143.000 lezers bereikt waarvan ± 88% abbonees en focust zich vooral op b2b.

 

Wat komt aan bod binnen de campagne?

➢ cover & daaraan gelinkt artikel: Danny Van Assche (Unizo)
➢ voorwoord: Jo Willaert (FERMA)
➢ sub-categorie Finance: Ludo Theunissen (voorzitter IvKM en Vice-President FECMA)

Heeft u een bedrijf dat binnen het kader Risk Management (en diens sub-categoriën IT risico’s, Financiële risico’s, Veiligheid en Welzijn op het werk) past en geniet u graag zichtbaarheid binnen de campagne?

Neem dan contact op met thalita.irmer@mediaplanet.com
 

Meer informatie